A Beautiful Day in the Neighborhood (2019) เรื่องเล่าวันฟ้าสวย

A Beautiful Day in the Neighborhood (2019) เรื่องเล่าวันฟ้าสวย

ดูหนังออนไลน์ A Beautiful Day in the Neighborhood (2019) เรื่องเล่าวันฟ้าสวย เต็มเรื่องฟรี

เรื่องย่อ : สร้างมาจากเรื่องจริงของ Fred Rogers ชายผู้ที่ชาวอเมริกาเรียกกันว่าเพื่อนบ้านคนโปรด นิสัยดี ใจดี โอบอ้อมอารี และเป็นมิตรที่สุดในโลกคนนึง ตัวหนังได้บอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ได้ถูกนักเขียนอารมณ์ร้อนรายหนึ่ง Lloyd Vogel ไปสัมภาษณ์เพื่อเขียนคอลัมน์ลงนิตยสารแต่เมื่อเขาได้พบ Rogers ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาล!!!